Rosette

Rosette | 199 coins

Rosette ti přidá bonusy

: silný proti příšerám 50% 

a hodnotu útoku + 500


Pammy

Pammy | 199 coins

Pammy ti přidá bonusy

: silný proti příšerám 50% 

a hodnotu útoku + 500


Blex

Blex | 199 coins

Blex ti přidá bonusy

: silný proti příšerám 50% 

a hodnotu útoku + 500


Whisker

Whisker | 199 coins

Whisker ti přidá bonusy

: silný proti příšerám 50% 

a hodnotu útoku + 500


Sam

Sam | 199 coins

Sam ti přidá bonusy

: silný proti příšerám 50% 

a hodnotu útoku + 500


Hubert

Hubert | 199 coins

Hubert ti přidá bonusy

: silný proti příšerám 50% 

a hodnotu útoku + 500


Galaxy

Galaxy | 199 coins

Galaxy ti přidá bonusy

: silný proti příšerám 50% 

a hodnotu útoku + 500


Goldi

Goldi | 199 coins

Goldi ti přidá bonusy

: silný proti příšerám 50% 

a hodnotu útoku + 500