Rozšíření obchodu

Rozšíření obchodu | 60 coins

Tento item ti odemkne další sloty v Gaya tržišti

Rozšíření obchodu

Rozšíření obchodu | 590 coins

Tento item ti odemkne další sloty v Gaya tržišti 10 kusů

Točka Obchodu

Točka Obchodu | 20 coins

Tento item ti protočí nabídku Gaya obchodu mimo stanovený čas