Spektrální vějíř

Spektrální vějíř | 360 coins

Tato kostýmová zbraň vám přidá

300 hodnotu útoku

30% proti monstrům

30% proti pololidem